Elérhetőségek

Ivánc Község Önkormányzata

Cím: 9931 Ivánc,
Kossuth Lajos utca 119.
Telefon: +36/94/442-417, +36/94/542-027
E-mail: ivanc@ivanc.hu


KEHOP-2.2.2-15-2016-00105

A NYUGAT- ÉS DÉL-DUNÁNTÚLI SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS –KEZELÉSI FEJLESZTÉS 6.

PROJEKTINFORMÁCIÓK A PROJEKT RÉSZLETES BEMUTATÁSA KAPCSOLAT GALÉRIA

 

Üdvözöljük a „Nyugat- és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 6.” című projekt oldalán.
Honlapunkon érdekes és aktuális információkat tudhat meg a beruházásról.

PROJEKTINFORMÁCIÓK

Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft., Ivánc Község Önkormányzata, Csákánydoroszló Község Önkormányzata, Vasszilvágy Község Önkormányzata, Bük Város Önkormányzata, Bozzai Község Önkormányzata, Kenéz Község Önkormányzata, Megyehíd Község Önkormányzata, Pecöl Község Önkormányzata, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, Villány Város Önkormányzata, Katafa Községi Önkormányzat, Nádasd Községi Önkormányzat, Acsád Község Önkormányzata, Meszlen Község önkormányzata, Vát Község önkormányzata
A projekt címe: „Nyugat- és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 6.”
A szerződött támogatási összeg: 5 528 789 619 Ft
Európai Uniós támogatás mértéke (%-ban): 88,56%
Állami finanszírozás mértéke (%-ban): 11,44%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.06.30.
Projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2016-00105

Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át.

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA

A projekt megvalósításának helye Ivánc, Csákánydoroszló, Vasszilvágy, Bük, Bozzai, Megyehíd, Pecöl, Szombathely, Villány, Katafa, Nádasd, Acsád, Meszlen és Vát települések közigazgatási területe. Az érintett települések mindegyikének esetén cél a korábbinál magasabb szinvonalú, a kor követelményeinek megfelelő szennyvízelvezetési, és -tisztítási szolgáltatás biztosítása. A kivitelezés során minden érintett közterületen kiemelt figyelmet fordít a kivitelező arra, hogy munkaterület esténként nyitva ne maradjon, az ott lakók közlekedése biztosított legyen.

Ivánc és Csákánydoroszló

Iváncon a korábbi, sok meghibásodást produkáló, nyomott rendszerű szennyvízgyűjtő-hálózat gravitációs rendszerű szennyvízgyűjtő-hálózattal kerül kiváltásra, így nem csak az üzemzavarok száma csökkenthető minimálisra a jövőben, de az üzemeltető részére jelentős energiamegtakarítás is elérhetővé válik a projektnek köszönhetően. A kiváltásra kerülő nyomás alatti gyűjtővezeték (kb. 1170,00 fm) és lakossági házi beemelő aknával ellátott bekötővezeték (51 db) helyett gravitációs gerinccsatorna (kb. 1207,50 fm) létesül gravitációs házi bekötéssel (ahol a terepviszonyok ezt nem teszik lehetővé ott a házi beemelő aknák cseréjére kerül sor), a gravitációsan összegyűjtött szennyvizet pedig közterületi átemelők (tervezett: 4 db) továbbítják a település határában található szennyvíztisztító telepre, amely a projekt során a legmodernebb tisztító-technológia beépítésével újul meg. Továbbá az ivánci munkálatokhoz kapcsolódóan modernizálnak a kivitelezők egy Csákánydoroszló területén található szennyvíz-átemelőt is.

Nádasd és Katafa

Nádasd és Katafa települések már rendelkeznek közműves szennyvízelvezető csatornahálózattal, azonban új szennyvíztisztító telep építése vált szükségessé esetükben, amelynek befogadóképessége napi 250 m3 lesz. Ezen felül a két településen megtörténik 1-1 darab végátemelő műtárgy bélelése, gépészeti- és villamos berendezési átépítése is.

Vasszilvágy térsége

Szintén jelentős munkák folynak a projekt keretén belül Vasszilvágyon és környékén, ahol Acsád, Meszlen, Vasszilvágy és Vát településeken építenek ki a szakemberek gravitációs szennyvízcsatorna-hálózatokat, amelyeket az ezeket összekötő szennyvíznyomó-vezetékek egészítenek ki a szükséges egyéb műtárgyakkal, vagyis átemelőkkel, légbeszívókkal, légtelenítő-, mosató- és tisztító aknákkal.
Az összegyűjtött szennyvizet a meglévő, Bükön található szennyvíztisztító telep fogja kezelni és semlegesíteni. E létesítmény azonban a tervezett többletterhelés miatt új műtárgyakkal bővül: új mérő- és tolózárakna, kombinált rács-homokfogó-zsírfogó, kombinált biológiai tisztító műtárgy, utóüleptő, fertőtlenítő medence kiegészítés, fölösiszap mérőakna és iszapgépház készül el a beruházás végéig.

Szombathely térsége

Hasonló elemek valósulnak meg Szombathely térségében is a projekt részeként, ahol Bozzai, Pecöl, Kenéz és Megyehíd településeken épül közel 16 km összhosszúságú, gravitációs szennyvízcsatorna-hálózat, amelyhez 6 darab szennyvíz-átemelő és közel 11 km nyomott vezeték, továbbá Táplánszentkereszt területén egy vészkiömlő műtárgy kapcsolódik. Az új hálózatokból érkező szennyvizet a már meglévő, szombathelyi szennyvízrendszer fogadja majd.

Villány

Végül, de nem utolsósorban a projekt részeként sor kerül Villány területén 3 darab közterületi átemelő teljes gépészeti- és elektromos rekonstrukciójára, valamint a meglévő szennyvíztisztító-telep modernizációjára, ami voltaképpen egy, a kor követelményeit maximálisan kielégítő, új létesítmény építését jelenti a korábbi területén.

KAPCSOLAT

Ivánc Község Önkormányzata
Gyarmati Tibor Szilárd, polgármester
Telefon: +36 94 442 417

Csákánydoroszló Község Önkormányzata
Horváth István Mihály, polgármester
Telefon: +36 94 542 002

Vasszilvágy Község Önkormányzata
Szabó József, polgármester
Telefon: +36 94 510 045

Bük Város Önkormányzata
Dr. Németh Sándor, polgármester
Telefon: +36 94 558 040

Bozzai Község Önkormányzata
Héra-Csizmadia Fanni, polgármester
Telefon: +36 94 353 000

Kenéz Község Önkormányzata
Horváth Lászlóné, polgármester
Telefon: +36 94 445 888

Megyehíd Község Önkormányzata
Süle Lajosné, polgármester
Telefon: +36 95 493 007

Pecöl Község Önkormányzata
Mándli János, polgármester
Telefon: +36 95 494 001

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Dr. Puskás Tivadar, polgármester
Telefon: +36 94 520 362

Villány Város Önkormányzata
Takáts Gyula, polgármester
Telefon: +36 72 592 930

Katafa Községi Önkormányzat
Gérnyiné Hajba Erzséet, polgármester
Telefon: +36 94 424 067

Nádasd Községi Önkormányzat
Karvalits J. Zoltán, polgármester
Telefon: +36 94 524 014

Acsád Község Önkormányzata
Kranczné dr. Kovács Bernadett, polgármester
Telefon: +36 94 555 003

Meszlen Község Önkormányzata
Őri Zoltán, polgármester
Telefon: +36 94 354 014

Vát Község Önkormányzata
Pup József István, polgármester
Telefon: +36 94 543 058

Táplánszentkereszt Község Önkormányzata
Perl János, polgármester
Telefon: +36 94 577-048

 

KIVITELEZÉS


Kapcsolódó galériaVissza az előző oldalra!
Ivánc Község Önkormányzata - Magyar