Elérhetőségek

Ivánc Község Önkormányzata

Cím: 9931 Ivánc,
Kossuth Lajos utca 119.
Telefon:
+36/94/442-417
+36/94/542-027
E-mail:
ivanc@ivanc.hu


Talajterhelés -felhívás 2020

2020.06.11.

        

Ivánc Község Önkormányzata
Ivánc 9931, Kossuth Lajos Utca 119.
Telefon:+36 30 79 78 173, 06/94/442-417
E-mail: polgarmester@ivanc.hu www.ivanc.hu
 
Felhívás szennyvízközmű hálózatra ezidáig rá nem csatlakozott lakosok részére
 
 
Tisztelt Ingatlan Tulajdonosok/Jogosult Használók!
 
 
Mint ismeretes elkezdődött és előreláthatólag 2020. október végéig műszakilag elkészül a KEHOP-2.2.2-15-2016-00105 A Nyugat- és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 6. című államilag támogatott program keretében Ivánc község szennyvízcsatorna hálózatának és szennyvíztelepének rekonstrukciója.
Rendkívül örülünk annak, hogy nem is olyan sokára immár minden ivánci ingatlan számára adott lesz a lehetőség arra, hogy igénybe vegye a csatornaszolgáltatást, hiszen ezzel – a kényelem mellett – minden ivánci lakos erősítheti a környezettudatosan élők táborát. Bizonyára tudja ugyanis, hogy a szikkasztókból elszivárgó szennyvíz nitráttal és más szennyezőanyagokkal szennyezi nem csak a kertjét, hanem Ivánc talaját és talajvizét is, amely környezetszennyezés és hatóságilag bírságolható is.
A környezetünk védelme érekében a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény rögzíti, hogy 2013. július 1-től minden ingatlantulajdonosnak kötelező a szennyvíz gerincvezetékre történő rákötés!
A jogszabály értelmében az ingatlan tulajdonosa a víziközmű üzembe helyezésétől számított egy éven belül köteles az ingatlant a víziközmű –rendszerbe beköttetni ha,
      a) a közműves ivóvíz ellátás vagy a közműves szennyvízelvezetés –és a tisztítás biztosításához szükséges víziközmű rendszer a közterületen az ingatlanról műszakilag elérhető módon kiépült és műszakilag rendelkezésre áll és
       b) az ingatlan használata rendszeres emberi használathoz kötődik.
 
Ha az ingatlan tulajdonosa a rákötési kötelezettségét nem teljesíti a megyei kormányhivatal járási hivatala hivatalból kötelezi az ingatlan bekötésére. A kötelezés nem teljesítése az ingatlan tulajdonos számára jelentős összegű mulasztási bírsággal jár, ami a jogszabályi rendelkezések alapján többször is kiszabható!
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény kimondja, hogy talajterhelési díjat kell fizetni annak a személynek, illetve szervezetnek, aki/amely a műszakilag rendelkezésére álló, településünkön 1994 óta kiépített közcsatornára nem kötött rá.
A díj mértékét, a díjalap kiszámításának módját törvény határozza meg, e tekintetben nincs szabályozási lehetősége az önkormányzatnak. Mindannyiunk érdeke, hogy a szennyvizet ne a talajba szikkasszák, engedjék, hanem a kiépített közcsatornába! A díjkötelezettség törvényi bevezetésének célja a rendelkezésre álló közcsatornára való rákötés ösztönzése, ezáltal a környezet és a természet védelme, terhelésének mérséklése.
 
Az elmúlt 7 évben Ivánc községben türelmi időt kaptak azon érdekelt és érintett ingatlantulajdonosok, akik a hálózatra való csatlakozás műszaki feltételeinek megléte ellenére nem tettek eleget törvényi kötelezettségüknek és nem kötöttek rá a szennyvízhálózatra.
 
 Ezen türelmi idő Ivánc község szennyvízcsatorna-hálózata 100%-os kiépítettségének megvalósulásával most lejárt.
A törvény szerint a díj mértéke évről évre fokozatosan növekedett és a bevezetést követő évtől, vagyis 2012-től a korábbi 120 Ft/m3 helyett jelenleg már 1200 Ft/m3. A településünk közigazgatási területére vonatkozó, a felszín alatti víz állapota szerint megállapított területérzékenységi szorzó: 3, amelynek értelmében a kibocsátott szennyvíz után fizetendő talajterhelési díj mértéke 3 600 Ft/m3. Az ingatlanok vonatkozásában felhasznált, elfogyasztott ivóvíz mennyiség (m3) után kell megfizetni ezen díjat, amely díj jelentősen megterhelheti a háztartások kiadásait.
Azon ingatlan tulajdonosok/jogosult használók, akik jelen felhívástól számított 30 napon belül – illetőleg a jelenlegi beruházással érintett ingatlanok vonatkozásában a műszaki átadást követő 90 naptári napon belül – nem kezdeményezik a víziközműre való rákötést, talajterhelési díj fizetésére kötelesek! A talajterhelési díj bevallása, megállapítása és megfizetése a díjkötelezettséggel érintett személy (vízfogyasztó) kötelessége, melynek az önadózás szabályai szerint kell eleget tenni (bevallani, kiszámítani és befizetni).
A talajterhelési díj megfizetésének kötelezettsége adóhatósági ügykörbe tartozik, a hozzá kapcsolódó adóztatási feladatokat Ivánc Község Önkormányzatának adóhatósága, az Ivánci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője látja el. A kötelezettséggel kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak hozzá bizalommal, a 94/542-027-es telefonszámon!
 
Jelen felhívásban foglalt határidő(k) lejártát követően, amennyiben a hálózatra való csatlakozást nem kezdeményező vízfogyasztók a talajterhelési díjfizetési kötelezettségüknek (bevallás, megfizetés) sem tesznek eleget, velük szemben az önkormányzati adóhatóság eljárást kezdeményezhet és a mulasztást az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján 200.000,- Ft összegig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.
 
A fentiekre tekintettel kérem az ivánci ingatlantulajdonosokat, jogosult vízfogyasztókat, hogy éljenek a lehetőséggel, és mielőbb kössenek rá a rendelkezésre álló szennyvízcsatorna hálózatra, hiszen mind közvetlen környezetünk, mind tágabb környezetünk védelme és élhetőbbé tétele elengedhetetlen közös érdekünk.
 
Kérem ezen ügyben az érintett ivánci ingatlantulajdonosokat környezettudatos, együttműködő közreműködését!
 
Ivánc, 2020. június 11.
 
 
Gyarmati Tibor

 

polgármester
 
 
 
 

 Vissza az előző oldalra!
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
Ivánc Község Önkormányzata - Magyar