Elérhetőségek

Ivánc Község Önkormányzata

Cím: 9931 Ivánc,
Kossuth Lajos utca 119.
Telefon:
+36/94/442-417
+36/94/542-027
E-mail:
ivanc@ivanc.hu


Falugondnok Ivánc- állásajánlat

2020.01.24. 14:50 - 2020.02.14.

 

 

Ivánc Község Önkormányzata

 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

 

pályázatot hirdet

 

Ivánc Község Önkormányzata

 

falugondnok munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

 

A munkavégzés helye: 9931 Ivánc, Kossuth Lajos u. 119.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • A falugondnoki feladatok ellátása: a falugondnoki szolgálat Szakmai Programjában megjelölt feladatok, szociális alapellátás körébe tartozó tevékenységek (étkeztetés; gyógyszerkiváltás; időskorúak, mozgáskorlátozottak, szociálisan rászorulók szállítása orvosi ellátási helyszínre, szűrővizsgálatokra, kulturális és közösségi rendezvények szervezésében, lebonyolításában való részvétel; egyéb rendezvényeken való szervezési és szállítási feladatok) ellátása.
 • Karbantartási feladatok ellátása, önkormányzati területek gondozása, eszközök üzemeltetése.
 • A közfoglalkoztatott személyek munkájának irányítása, felügyelete.
 • Önkormányzati épületek, eszközök állagmegóvásában való részvétel.
 • Lakossággal való aktív kapcsolattartás.
 • A községben működő civil szervezetekkel érdemi együttműködés.
 • A feladatellátás nyilvántartásával kapcsolatos mindenkor hatályos jogszabályi előírások szerinti dokumentumok vezetése, határidőre statisztikai adatszolgáltatás, tevékenységéről szóló éves beszámoló elkészítése és prezentálása a Képviselő-testület felé.

 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • érettségi vagy szakmunkás bizonyítvány;
 • legalább 5 éves B kategóriás jogosítvány;
 • magyar állampolgárság;
 • büntetlen előélet;
 • cselekvőképesség;
 • falugondnoki alapképzés megléte vagy önkéntes alapon vállalt tanulmányi szerződéskötés a falugondnoki képzés törvényi előírás szerinti határidőben történő elvégzése céljából;
 • 3 hónap próbaidő kitöltése;
 • egészségügyi alkalmasság;
 • felhasználói szintű számítógépes ismeret;
 • okos-eszközök használatában való jártasság;

 

Bármely pályázati feltétel hiánya a pályázat érvénytelenné nyilvánítását eredményezi.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • ivánci állandó lakóhely, vagy helyismeret az ellátandó területen;
 • önkormányzatnál, hasonló területen szerzett tapasztalat, gyakorlat;
 • motorfűrész kezelői OKJ bizonyítvány;

 

Elvárt kompetenciák:

 • önálló munkavégzés,
 • együttműködési képesség;
 • jó kommunikációs készség;
 • hivatástudat;
 • empátia, segítőkészség, szociális érzékenység;
 • kapcsolatteremtő és problémamegoldó képesség;
 • szervezőkészség;

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajz;
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata;
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, annak hiányában igazolás az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről;
 • érvényes vezetői engedély másolata;
 • a falugondnoki alapképzés meglétét igazoló dokumentum másolata, annak hiányában a pályázó írásbeli nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy tanulmányi szerződést kíván kötni a pályázat kiírójával arra, hogy a közalkalmazotti jogviszony létrejöttét követően a törvényi határidőn belül falugondnoki képzésen részt vesz valamint a képzési díj teljes összegét visszafizeti, amennyiben a képzés megkezdését követő 1 éven belül az Önkormányzatnál a munkajogviszonyát megszünteti;
 • a pályázó írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a Képviselő-testület a pályázat személyét érintő döntését nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja, valamint nyilatkozat arról, hogy hozzájárul adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

 

Fenti dokumentumokat hiánytalanul kell becsatolni a pályázathoz, bármelyik dokumentum hiánya a pályázat érvénytelenné nyilvánítását vonja maga után, hiánypótlásra nincs lehetőség. A másolatban becsatolt dokumentumok eredeti példányának hiányában érvényes és eredményes pályázat esetén sem kerül sor közalkalmazotti jogviszony létesítésére.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. március 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 14.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyarmati Tibor polgármester nyújt 06-94/442-417-es vagy (06)30/797-8173-as telefonszámon, illetőleg e-mailben a polgarmester@ivanc.hu e-mail címen.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 • postai úton, a pályázatnak Ivánc Község Önkormányzata címére (9931 Ivánc, Kossuth L. u. 119.) történő megküldésével vagy
 • személyesen Gyarmati Tibor polgármester részére, Ivánc Község Önkormányzatához (9931 Ivánc, Kossuth Lajos u. 119.);
 • elektronikus úton Gyarmati Tibor polgármester részére a polgarmester@ivanc.hu e-mail címre.

 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosító számot: II/58-1/2020., valamint a munkakör megnevezését: „falugondnok”.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot Ivánc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. A képviselő-testület a pályázókat személyesen – nyilvános vagy zárt képviselő-testületi ülésen – meghallgatja. A pályázó személyes megjelenése a meghallgatáson feltétlenül szükséges.  A pályázat kiírója fenntartja a  pályázat visszavonásának, illetőleg a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 25.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.ivanc.hu – 2020. január 24.
 • helyben szokásos módon Ivánc község hirdetőtábláin való kifüggesztéssel

– 2020. január 24.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. január 27.Vissza az előző oldalra!
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
Ivánc Község Önkormányzata - Magyar