Elérhetőségek

Ivánc Község Önkormányzata

Cím: 9931 Ivánc,
Kossuth Lajos utca 119.
Telefon:
+36/94/442-417
+36/94/542-027
E-mail:
ivanc@ivanc.hu


Álláshirdetés

2019.11.22.

a közszolgálati tisztviselőkről szóló

2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Ivánci Közös Önkormányzati Hivatal

Adó- és pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére. 


 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű, 2021. december 31-ig tartó közszolgálati jogviszony                  

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9931 Ivánc, Kossuth L. u. 119.

Vas megye, 9937 Pankasz, Fő u. 64.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 19. feladatkör (pénzügyi és számviteli) vagy 23. feladatkör (humánpolitikai).

Ellátandó feladatok:

Helyi adókkal (iparűzési adó, telekadó, építményadó, magánszemélyek kommunális adója, talajterhelési díj, gépjárműadó) kapcsolatos teljes körű ügyintézés, bevallások feldolgozása, kivetések, könyvelések továbbá az adózás rendjéről szóló törvény alapján az önkormányzati adóhatóság feladatkörébe tartozó adók előírása, nyilvántartása, behajtása, ellenőrzése és az ezekkel kapcsolatos adatszolgáltatás. ASP gazdálkodási szakrendszer működtetése, kezelése. Közreműködés a beszámolók és mérleg készítésében, főkönyvi könyvelésben, kincstári és egyéb adatszolgáltatásban, analitikus nyilvántartások vezetésében, a költségvetések tervezésében, az önkormányzati rendelet tervezetek előkészítésében, pályázati elszámolással kapcsolatos feladatok ellátásában.

KIRA munkaügyi rendszer kezelése. Dolgozók munkaügyi iratainak kezelése, új belépők kinevezése, kilépő dolgozók megszüntető iratainak elkészítése, nem rendszeres kifizetések számfejtése, távollétek nyilvántartása a KIRA rendszerben, kapcsolattartás a Magyar Államkincstárral. Közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Adó- és pénzügyi, munkaügyi feladatkör

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint az Ivánci Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•        Magyar állampolgárság,

•        Cselekvőképesség,

•        Büntetlen előélet,

•        Felsőfokú képesítés, középfokú képesítés,

•        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•        B kategóriás jogosítvány,

•        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•        Végzettség a 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. mellékletének 19. pontjában vagy 23. pontja I-II. besorolási osztályban meghatározottak szerint.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•      ASP rendszerben való munkatapasztalat, gyakorlat  

•      KIRA rendszer ismerete

•      Közigazgatás területén, helyi önkormányzatnál hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•      Regisztrált államháztartási mérlegképes könyvelői végzettség

 

Elvárt kompetenciák:

•        szóbeli, írásbeli kommunikáció,

•        önállóság,

•        precizitás,

•        megbízhatóság,

•        terhelhetőség,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•      a végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai

•      három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylését igazoló irat/feladóvevény

•      a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatait a pályázati eljárásban részt vevők megismerhessék és pályázattal összefüggésben kezelhessék

•      A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott fényképes szakmai önéletrajz

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Radicsné dr. Soós Ágnes jegyző nyújt, a 94-542-027-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•      Postai úton, a pályázatnak az Ivánci Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9931 Ivánc, Kossuth L. u. 119.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IKÖ/542/2019., valamint a munkakör megnevezését: Adó- és pénzügyi ügyintéző.

•      Elektronikus úton Radicsné dr. Soós Ágnes jegyző részére a jegyzo@ivanc.hu e-mail címen keresztül.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat a jegyző bírálja el. A pályázatok benyújtását követően a pályázók személyes meghallgatására is sor kerülhet. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl érkezett pályázatok érvénytelenek.A pályázat kiírója fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•      www.ivanc.hu – 2019. november 22.

•      pankasz.hu  –  2019. november 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezési jogkör gyakorlója a kinevezésben 6 hónap próbaidőt köt ki.Vissza az előző oldalra!
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
Ivánc Község Önkormányzata - Magyar